Samolotowa pielgrzymka do Włoch – Parafia Ducha Świętego