Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 24 – 31 VIII 2014 r.

24. Sierpień, 2014Intencje mszalneKomentowanie nie jest możliwe

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 sierpnia

700 † Kazimierza Szywała (6 r. śm.), Marię, Wincentego Szwaczków, Teofilę, Ignacego Perzów;

830 † Jana Iwan (5 r. śm.);

1000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Danuty i Janusza Damian (35 r. śl.);

1130 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Bożeny i Jarosława Pacanowskich (35 r. śl.);

1300 – ZA PARAFIAN;

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Daniela Mazura (30 r. ur.);

2000 † Reginę, Eugeniusza Białkiewiczów (r. śm.) – zam. córka z rodziną.

     

 

PONIEDZIAŁEK – 25 sierpnia

700 † Walerię, Ludwika Gruszków, zmarłych z rodziny Gruszków, Kopciów, Kaliszów, Stanisława Woźniaka;

700 † Ewę Kostrzewa – zam. Krystyna z mężem;

700 † Jana Brzyśkiewicza – zam. sąsiedzi z bloku nr 35B.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Bożeny i Jacka Gąsowskich (34 r. śl.).

WTOREK – 26 sierpnia
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Marii i Seweryna (3 r. śl.) i Renaty i Emila (12 r. śl.) oraz ich dzieci;

700 † Zuzannę, Wojciecha, Bronisława, Zofię, Ciślaków, Wojciecha Nowaka;

700 † Antoniego Tomal.

1800 † Marię Jarczak (2 r. śm.).

ŚRODA – 27 sierpnia

Wspomnienie św. Moniki

700 † Józefa Radka (3 r. śm.);

700 † Jana, Stanisławę, Genowefę, Józefę, Feliksa, zmarłych z rodziny Sokół;

700 † Stefana Siwka (13 r. śm.).

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Rafała Chwalika (43 r. ur.).

CZWARTEK – 28 sierpnia

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

700 † Ewę Kostrzewa – zam. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy;

700 † Stanisławę, Edwarda, Kazimierza, Lucjana.

 

1800 † Annę (12 r. śm.), Bolesława Bańkowskich, Józefa, Stanisławę Zbroszczyków, Józefa Kozieł;

1800 † Mariana Szczepaniaka – zam. siostra Alfreda z rodziną.

PIĄTEK – 29 sierpnia

Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

700 † Jana Borkowskiego (5 r. śm.), Feliksa, Wincentego, Marię, Józefa;

700 † Franciszka (25 r. śm.), Krystynę, Andrzeja Bratków.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Tadeusza (55 r. ur.);

1800 † Irenę Różycką – zam. Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 5.

SOBOTA – 30 sierpnia

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Piotra Hibner (30 r. ur.),

700 † Józefę, Tomasza, Filipa, Czesława (4 r. śm.), Tomasza Biskupów.

 

1500 (ślub) Piotr Pazderski – Edyta Bartoszek;

1600 (ślub) Mariusz Pietrzyk – Aleksandra Resiak;

1700 (ślub) Artur Staroń – Urszula Kowalska.

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny Płusa.

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 sierpnia

 

700 † Stanisława Adamca (21 r. śm.), zmarłych z rodziny Adamców;

700 † Irenę (1 r. śm.), Czesława Zagórskich, Władysława Czerniaka;

830 † Stefanię (4 r. śm.), Antoniego (23 r. śm.), Henrykę (6 r. śm.), Adama, Ewę, Jana, Paulinę Wiśniewskich, zmarłych z rodziny Wiśniewskich;

830 † Janinę, Władysława, Stefanię z dziećmi;

1000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Daniela (3 r. ur.) i pozostałych wnuczków;

1000 † Annę, Stanisława Wieczorków, Józefa, Jana Irzmańskich;

1000 † Bronisława Szkliniarza, Stefana Łapińskiego;

1130 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Laury (7 r. ur.), jej rodziców i rodzeństwa;

1130 † Za zmarłych z rodziny Święcickich;

 1300 – ZA PARAFIAN;

1300 † Karola Mularczyka (19 r. śm.);

 1800 † Genowefę, Stefana Pinda;

1800 † Stanisławę Kuchta (20 r. śm.), Kazimierza Kuchtę

2000 † Waldemara Kaletę (14 r. śm.)

INTENCJE MSZALNE 17 – 24 VIII 2012 r.

16. Sierpień, 2014Intencje mszalneKomentowanie nie jest możliwe

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 sierpnia

700 † Genowefę Żelazowską;

830 † Ewę Kukułę (21 r. śm.);

1000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Sylwii (38 r. ur.), Jakuba (12 r. ur.) i Patryka (10 r. ur.) Krasuckich;

1130 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Zofii i Spirydiona (41 r. śl. i 76 r. ur. Spirydiona) oraz dla Konstancji (5 r. ur.);

1130 † Jana Kumór (3 r. śm.), Genowefę, Władysława, Stanisława Jaworskich;

1300 – ZA PARAFIAN;

 

 1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Anny (60 r. ur.) i Łukasza (24 r. ur.);

2000 † Jana, Marka, Marcina Sokołowskich, Jerzego, Janusza, Zbigniewa, zmarłych z rodzin Sokołowskich, Kirów i Pirogów.

PONIEDZIAŁEK – 18 sierpnia

700 † Helenę, Władysława Kmiecików;

700 † Aleksego, Mariannę Pawlusińskich, Natalię, Marcina Jabłońskich;

700 † Stanisława Kołbuca, Stefanię, Juliana Siwców.

 

1800 † Mariannę, Bolesława Brackich.

 

WTOREK – 19 sierpnia

700 † Julię, Jana Karwackich;

700 † Za zmarłych cierpiących w czyśćcu;

700 † Stanisława Mikityn – zam. sąsiedzi z bloku nr 87 (III klatka).

 

1800 † Daniela Ślusarczyka (4 r. śm.).

 

ŚRODA – 20 sierpnia

Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

700Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Bronisławy i Andrzeja Maciejewskich (70 r. ur.);

700 † Stanisława Mikityn – zam. rodzina Artymiaków.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Michała i Agnieszki Król (20 r. śl.) oraz dla ich córek Michaliny i Olgi;

1800 † Janinę Brzyszkiewicz – zam. syn z żoną i wnuczkiem.

CZWARTEK – 21 sierpnia

Wspomnienie św. Piusa X, papieża

700 † Andrzeja, Joannę, Augustyna Kubickich;

700 † Stanisława Mikityn – zam. rodzina Kornalskich z dziećmi;

700 † Jana Brzyśkiewicza – zam. sąsiedzi z bloku nr 35B.

 

1800 † Zdzisława Kwaska – zam. sąsiedzi.

 

PIĄTEK – 22 sierpnia

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

700 † Feliksę (14 r. śm.), Bronisława, Jerzego, Marię Głodzików;

700 † Jana Brzyśkiewicza – zam. sąsiedzi z bloku nr 35B;

700 † Jana Szafrańca.

 

1800 † Jarosława (1 r. śm.).

 

SOBOTA – 23 sierpnia

700 † Jarosława Tkaczyka (1 r. śm.) – zam. opiekunka Adama;

700 † Józefę Śmietana – zam. uczestnicy pogrzebu.

 

1700 (ślub) Piotr Borowiec – Anna Przeździk;

1800 † Jarosława Tkaczyka (1 r. śm.)

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 sierpnia

700 † Kazimierza Szywała (6 r. śm.), Marię, Wincentego Szwaczków, Teofilę, Ignacego Perzów;

830 † Jana Iwan (5 r. śm.);

1000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Danuty i Janusza Damian (35 r. śl.);

1130 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Bożeny i Jarosława Pacanowskich (35 r. śl.);

1300 – ZA PARAFIAN;

 1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Daniela Mazura (30 r. ur.);

2000 † Reginę, Eugeniusza Białkiewiczów (r. śm.) – zam. córka z rodziną.

INTENCJE MSZALNE 10 – 17 VIII 2014 r.

9. Sierpień, 2014Intencje mszalneKomentowanie nie jest możliwe

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 sierpnia

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Ireny Wołowiec (86 r. ur.);

830 † Danielę Stępień;

1000 † Helenę, Jana Jando, zmarłych z rodzin Jando i Leszczynowiczów;

1130 † Stefanię (6 r. śm.), Józefa Marcisz, zmarłych z rodziny Marcisz;

1300 – ZA PARAFIAN;

1300 † Józefa, Mariannę, Władysława Szcześniak, Annę, Władysława, Marię, Zbigniewa Litwin;

 

1800 † Helenę, Jana Kowalskich;

2000 † Franciszkę, Władysława Wiśniewskich.

PONIEDZIAŁEK – 11 sierpnia

Wspomnienie św. Klary, dziewicy

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty (50 r. ur.) i Bogdana (55 r. ur.) Lisowskich (30 r. śl.);

700 † Marię Pyrgiel.

 

1800 O łaskę zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Andrzeja;

1800 † Jana (41 r. śm.), Genowefę Malców.

WTOREK – 12 sierpnia

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Euzebiusza Podsiadło (im.) – zam. bracia i siostry ze wspólnoty Domowego Kościoła;

700 † Władysława (27 r. śm.), Józefę (17 r. śm.) Dziewięckich, Jana, Lucynę Ziemba, Annę Biernat.

 

1800 † Agnieszkę Marzec (3 r. śm.).

ŚRODA – 13 sierpnia

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny Żelezików;

700 † Krystynę, Wojciecha Mikołajczyków, Jana Sitarza.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Dawida Błaszczyk (3 r. śl.);

1930 Nabożeństwo fatimskie;

2000 † Edytę Zarzycką.

CZWARTEK – 14 sierpnia

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezbitera i męczennika

700 † Ewę Kostrzewę – zam. rodzina Janusza Kopii;

700 † Natalię Banaś, Teresę Salwińską, Barbarę Śmiech, Mariannę Adach, Zofię Wójcicką, Zbigniewa Kuliga, Mieczysława Augustyna.

 

1800 † Antoniego, Helenę Jęczmińskich.

 

PIĄTEK – 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

700 † Józefę (37 r. śm.), Andrzeja (18 r. śm.) Surma;

830 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Trzebińskiej (69 r. ur.);

1000 † Zdzisława Sochanka (3 r. śm.);

1130 † Marię, Bolesława, Jana Kuchtów, Walerię, Jana Mazurów;

1300 † Mariana Słowińskiego;

 

1700 (ślub) Marcin Jaklewicz – Magdalena Rozpara;

1800 † Piotra, Genowefę Ambrożek;

2000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Marii (89 r. ur.).

SOBOTA – 16 sierpnia

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Łukasza Mocarskiego (32 r. ur.);

700 † Włodzimierza Kaczmarzyk, Mariannę Szafraniec.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny Płusa.

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 sierpnia

700 † Genowefę Żelazowską;

830 † Ewę Kukułę (21 r. śm.);

1000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Sylwii (38 r. ur.), Jakuba (12 r. ur.) i Patryka (10 r. ur.) Krasuckich;

1130 † Jana Kumór (3 r. śm.), Genowefę, Władysława, Stanisława Jaworskich;

1300 – ZA PARAFIAN;

 1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Anny (60 r. ur.) i Łukasza (24 r. ur.);

2000 † Jana Sokołowskiego, Jerzego, Janusza, Zbigniewa, zmarłych z rodzin Sokołowskich, Kirów i Pirogów.

INTENCJE MSZALNE 3 – 10 VIII 2014 r.

2. Sierpień, 2014Intencje mszalneKomentowanie nie jest możliwe

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 sierpnia

700 † Zofię, Stanisława Durlik, Jana Adamczyka;

830 † Witalisa Chlewickiego (19 r. śm.);

1000 † Krzysztofa Pietrzaka ( 8r. śm.);

1130 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Leny Pietrzykowskiej (2 r. ur.);

1300 – ZA PARAFIAN;

1300 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Anny i Roberta (15 r. śl.) i ich dzieci Czarka i Bartka;

 1800 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla braci i sióstr z Kół Różańcowych;

2000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Katarzyny (14 r. ur.) i Wojciecha (19 r. ur.) Górniak.

PONIEDZIAŁEK – 4 sierpnia

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, prezbitera

700 O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Natalii Jaworskiej;

700 † Zbigniewa Jarczyńskiego (2 r. śm.) – zam. żona
i córka;

700 † Janinę, Henryka, Janusza Kornaszewskich.

 

1800 † Stanisława Borek (14 r. śm.).

 

WTOREK – 5 sierpnia

700 † Zbigniewa Cedro (2 r. śm.);

700 † Kazimierza Wasilewskiego (5 r. śm.), Apolonię, Stanisława, Jana Wójcików.

700 † Janusza Furmanek – zam. uczestnicy pogrzebu.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Piotra (7 r. śl.) oraz dla ich dzieci Hani i Kubusia;

1800 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Wandy.

 

ŚRODA – 6 sierpnia

Święto Przemienienia Pańskiego

700 † Jana, Katarzynę Rychlów, Czesława Walosa;

700 † Katarzynę, Henryka Jagielskich;

700 † Bogumiłę, Stanisława i Mariana.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Jana (r. ur.).

CZWARTEK – 7 sierpnia

700 † Antoninę (8 r. śm.), Stefana, Mariannę, Mariana, Franciszka Olejarczyk, Mariannę, Antoniego Winiarskich, Józefa, Zofię, Stanisławę, zmarłych z rodziny Czekajów;

700 † Ewę Kostrzewa – zam. uczestnicy pogrzebu;

700 † Za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Grzegorza i Katarzyny Chwalików (14 r. śl.).

PIĄTEK – 8 sierpnia

Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

700 † Zofię Zeliasz – zam. córka Renata z rodziną;

700 † Władysławę Grudzień – zam. dyrekcja i pracownicy ARiMR.

 

1800 † Franciszkę Wawrzeńczyk;

1800 † Halinę Leśniewską (2 r. śm.).

SOBOTA – 9 sierpnia

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,
dziewicy i męczennicy, patronki Europy

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Marcina Dziewięckich;

700 † Janinę, Franciszka Królik, Zofię, Zdzisława Stojek.

 

1600 (ślub) Mateusz Wawrzonkiewicz – Karolina Skowron;

1700 (ślub) Mariusz Słupski – Małgorzata Pańtak.

1800.

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 sierpnia

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Ireny Wołowiec;

830 † Danielę Stępień;

1000 † Helenę, Jana Jando, zmarłych z rodzin Jando i Leszczynowiczów;

1130 † Stefanię (6 r. śm.), Józefa Marcisz;

1300 – ZA PARAFIAN;

1300 † Józefa, Mariannę, Władysława Szcześniak, Annę, Władysława, Marię, Zbigniewa Litwin;

 1800 † Helenę, Jana Kowalskich;

2000 † Franciszkę, Władysława Wiśniewskich.

INTENCJE MSZALNE 27 VII – 3 VIII 2014 r.

26. Lipiec, 2014Intencje mszalneKomentowanie nie jest możliwe

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 lipca

700 † Władysława (41 r. śm.), Janinę Bączków, zmarłych z rodziny Kowalików;

830 † Antoninę Fąfara, Anielę Piotrowską, zmarłych z rodziny Umańskich;

1000 † Annę Bujak;

1000 O szczęśliwy przebieg operacji, łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Anny – zam. przyjaciele z pracy

1130 † Michała Jando (6 r. śm.);

1300 – ZA PARAFIAN;

 

1800 † Zofię 10 rś, Dorotę, Agnieszkę, Juliannę, Jana Cedrów;

2000 † Jana Chłopek (3 r. śm.).

 

PONIEDZIAŁEK – 28 lipca

700 † Wacława Cugowskiego (16 r. śm.);

700 † Władysława Grabka.

 

1800 † Piotra Skibę (7 r. śm.).

1800 † Bogusława Wójcika, Mariannę i Piotra Wójcików, Bronisławę i Władysława Olesiaków

WTOREK – 29 lipca

Wspomnienie św. Marty

700 † Wojciecha Grudnia (6 r. śm.);

700 † Janinę, Jana, Barbarę, Janusza Augustyńskich, Annę Gamracy.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Zuzi Przybylskiej (1 r. ur.);

1800 † Michała Kowalczyka (15 r. śm.).

 ŚRODA – 30 lipca

 

700 † Stanisława (5 r. śm.), Jadwigę, Władysława Tekieli, Michała Trąbę;

700 † Władysławę Grudzień – zam. uczestnicy pogrzebu.

 

1800 † Łukasza Samojło (6 r. śm.);

1800 † Janinę Cedro.

 CZWARTEK – 31 lipca

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

700 † Barbarę (r. ur.) i Szymona i Annę (im.) z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej;

700 † Wiesława Piwońskiego – zam. siostra Grażyna z rodziną.

700 † Jacka Staszkiewicza 2 rś

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Józefa Jasów (38 r. śl.).

 

PIĄTEK – 1 sierpnia

 Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego,
biskupa i doktora Kościoła

700 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Marty i Marka (5 r. śl.);

700 † Zmarłych polecanych w wypominkach.

 

1800 † Katarzynę, Wawrzyńca Zynek, Weronikę, Edwarda, Jerzego Cichych.

SOBOTA – 2 sierpnia

700 † Edwarda Znojka;

700 † Halinę Kułan – zam. rodzina Kawiorskich
i Wydrychów.

 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Barbary, Danuty i Krzysztofa  z rodzinami.

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 sierpnia

700 † Zofię, Stanisława Durlik, Jana Adamczyka;

830 † Witalisa Chlewickiego (19 r. śm.);

1000 † Krzysztofa Pietrzaka ( 8r. śm.);

1130 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Leny Pietrzykowskiej (2 r. ur.);

1300 – ZA PARAFIAN;

1300 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Anny i Roberta (15 r. śl.) i ich dzieci;

 1800 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla braci i sióstr z Kół Różańcowych;

2000 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę Matki Bożej dla Katarzyny (14 r. ur.) i Wojciecha (19 r. ur.) Górniak.

Odwiedziny
  • 163831Odsłon razem:
  • 0Odsłon dzisiaj:
  • 68Gości dziennie:
  • 0Goście obecnie online:
Msze Święte

W niedzielę:


7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00 (z chrztami); 18.00;
20.00 (lipiec, sierpień);
 

W dni powszednie:


7.00 i 18.00 (w okresie letnim),
7.00 i 17.00 (w okresie zimowym)  

6.30 – roraty