16. Maj, 2012Grupy parafialne Możliwość komentowania Ruch Domowego Kościoła (Oaza Rodzin) została wyłączona
article-image

Ruch Domowego Kościoła (Oaza Rodzin) w parafii Ducha Św. Na Stoku

  1. I. Początki Ruchu Domowego Kościoła w Polsce.

W okresie istnienia PRL, komunizm szerzył coraz głębsze spustoszenie w umysłach, moralności i wierze polskiego społeczeństwa.

Sługa Boży  ks. Franciszek Blachnicki z Diecezji Katowickiej, inspirowany nauką Soboru Watykańskiego II o rodzinie, w 1970 r. doszedł do wniosku, że wielka odnowa życia chrześcijańskiego dokonać się może poprzez szeroką odbudowę życia religijnego rodzin katolickich.

Stąd z jego inicjatywy już w październiku 1973 r. rozpoczęły w Polsce pracę formacyjną pierwsze kręgi rodzinne Domowego Kościoła. Ideał tych wspólnot  wyraża się w czynnej realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego w życiu rodzinnym, w poszukiwaniu inspiracji dla życia chrześcijańskiego w Piśmie Świetym, w modlitwie wspólnotowej i osobistej, w pełnym udziale w Eucharystii oraz szczególnej czci Matki Bożej.

Ruch Domowego Kościoła stopniowo i systematycznie obejmował kolejne parafie, diecezje, by w końcu przekroczyć granice i kiełkować na Ukrainie, Słowacji, dotrzeć do Szkocji, Anglii, Hiszpanii i rozszerzać się na kolejne kraje.

Trzeba tu mocno podkreślić, że wielkim orędownikiem tego Ruchu był Ojciec Św. Błogosławiony Jan Paweł II, który wspierał go swą modlitwą i słowem, a przy rożnych okazjach dawał dlań dowody swej troski i sympatii.2. II. Geneza Ruchu Domowego Kościoła w parafii Na Stoku.

Ruch Domowego Kościoła (zwany też Oazą Rodzin) rodził się niemal jednocześnie z powstawaniem kościoła w nowobudowanym Osiedlu Na Stoku. Zawdzięcza to Grupie Inicjatywnej, powołanej do istnienia w 1985 r. przez ówczesnego pasterza kieleckiej diecezji , ks. Biskupa Szymeckiego. W jej skład wchodzili: Paweł Gargas, Józef Jas, Stanisław Kania, Józefa i Józef Korneccy, Jacek Nowak, Henryk Pakaszewski, Euzebiusz Podsiadło, Wojciech Pańtak oraz Elżbieta i Marian Pedryczowie.

Utworzona wspólnota, której opiekunem został ks. Adam Pawlik (późniejszy pierwszy proboszcz parafii Na Stoku), działa bardzo energicznie i czyni wiele czasochłonnych starań o przyznanie terenu pod budowę przyszłego kościoła. Wielokrotnie odwiedza  urzędy, instytucje partyjne, spotyka się z wojewodą i władzami miasta.

Decydującą okazała się wizyta u goszczącego w Kielcach szefa PRON-u Jana Dobraczyńskiego. Po złożonej u niego petycji i długich rozmowach, wojewoda Wł. Pasternak wydał w końcu tak oczekiwaną przez wiernych przychylną dla nich decyzję. Przyznany teren można było ogrodzić, zacząć budowę kaplicy i przymierzać się do projektowania i rozpocząć starania o pozwolenie na budowę kościoła.

Pierwszy krąg oazowy powstał we wrześniu 1988 r. A jego twórcami byli Euzebiusz i Halina Podsiadło oraz Stanisław i Teresa Kaniowie.

 

III. Istota i niektóre dokonania Ruchu Domowy Kościół w Parafii Ducha Świętego.

Najważniejszym zadaniem naszego ruchu, w przeszłości i teraz – w dobie destrukcyjnego postmarksizmu i liberalizmu – jest formacja rodzin, które winny żyć nauką Ewangelii w codziennym życiu, przeżywanym w ustawicznym kontakcie z Bogiem. Formacja taka zmierza do osiągnięcia przez rodzinę dojrzałości chrześcijańskiej, świadomego i aktywnego świadczenia o Chrystusie, promieniowaniem dobrem, miłością na swe otoczenie i środowisko.

Oprócz tych zasadniczych celów, które oba nasze kręgi starają się realizować, Ruch nasz zapisał w niedługiej przecież historii Kościoła Na Stoku także wiele nie mniej ważnych dokonań między innymi zasłużył się:

– znaczną pomocą w budowie ośrodka rekolekcyjnego w Dębnie k/Bodzentyna

– różnorodną pomocą charytatywną

– bezpłatnym poradnictwem rodzinnym

– nieodpłatnymi korepetycjami dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

– wydawaniem parafialnego pisma „Na Stoku”

– zainicjowaniem (wspólnie z ks. prof. Śledzianowskim) Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

– wolontariatem w Poradni Rodzinnej przy ul. IX Wieków Kielc

– organizacją rekolekcji ewangelizacyjnych w parafiach diecezji kieleckiej

– organizacja patriotycznych śpiewów z okazji Narodowego Święta Niepodległości

– współudziałem w organizacji comiesięcznych mszy św. Za Ojczyznę

– organizację niektórych rekolekcji wakacyjnych i tzw. orarów

– współdziałanie w organizowaniu w Wielkim Poście Drogi Krzyżowej na Karczówkę

– uczestnictwem i pracą w grupie synodalnej

– pielgrzymowaniem po sanktuariach Ziemi Świętokrzyskiej

– uczestnictwo czynne w liturgii niedzielnej Mszy Św.

W szczególny sposób docenił pracę naszego Ruchu i jego dokonania w swoim czasie ks. bp. Piotr Skucha, który nie bacząc na swe rozliczne obowiązki dwukrotnie odwiedzał nasze kręgi i uczestniczył przez kilka godzin w naszych spotkaniach.

Ponadto należy zauważyć, że z kręgów oazowych wyłonieni zostali nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej.

Aktualnie na terenie parafii Ducha Świętego działają dwa kręgi Ruchu Domowego Kościoła (Oazy Rodzin).

 

Krąg I.

Od lewej: Euzebiusz i Halina Podsiadło, za nimi Andrzej i Zenobia Barczykowie, Leszek i Zofia Ziembińscy, Irena i Kazimierz Stępniowie, były moderator ks. Tomek Czechowski (od 2011.09 moderatorem jest ks. Dariusz Jarliński) , Barbara Wojtaś oraz gościnnie para rejonowa Ula i Paweł Niekra.

 

Krąg II

Od lewej: Maryla Płusa, Jola Kalarus,  były moderator ks. Tomek Czechowski (od 2011.09 moderatorem jest ks. Dariusz Jarliński), Teresa Grątkiewicz, Mieczysław i Alina Raczkiewiczowie, Wojtek Pańtak, Marek Grątkiewicz oraz gościnnie para rejonowa Ula i Paweł Niekrowie.

IV. Zaproszenie do Ruchu Domowego Kościoła.

Pary małżeńskie, które widzą potrzebę rozwoju swojego życia duchowego i religijnego, które czuja się zagubione, przeżywają różne trudności i kłopoty, którym życie umyka w nieustannej pogoni za czasem i te które mają za dużo czasu – ZAPRASZAM Y DO NAS.

W RUCHU DOMOWEGO KOŚCIOŁA odżyjecie!

Skosztujcie Słowa Bożego, które przemieni Was i napełni radością.

ZAPRASZAMY GORĄCO I SERDECZNIE.

Kontakt:

w każdy pierwszy piątek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) po Mszy Za Ojczyznę, która jest o godz. 20.00, będą czekać pod chórem animatorzy Zofia i Leszek Ziembińscy,  Teresa i Marek Grątkiewicze oraz ksiądz moderator.

 

Opracował   K. Stępień

Msze Święte

W niedzielę:


7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
13.00 (z chrztami); 18.00;
 

W dni powszednie:


7.00 i 18.00 (w okresie letnim),
7.00 i 17.00 (w okresie zimowym)  

6.30 – roraty
Odwiedziny
  • 349599Odsłon razem:
  • 201Odsłon dzisiaj: